,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Marlies van der Welle, Anny Beckers, & Tom van den Broek. (2008). Positieve ervaringen met herstel van veenweidegraslanden in de Krimpenerwaard. De Levende Natuur, 109(5), 206–210.