,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Flip Witte, Han Runhaar, Remco van Ek, & Dirk-Jan van der Hoek. (2009). Boekbespreking: Ecohydrologische effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. De Levende Natuur, 110(5), 242–242.