, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Gerard Janssen, & Marcel Rozemeijer. (2009). Zandwinning en kustsuppleties: het samengaan van kustverdediging en natuurbescherming. De Levende Natuur, 110(6), 280–283.