, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

S.M. Arens, F.H. Everts, A.M. Kooijman, E.J. Lammerts, S.T. Leek, M.E. Nijssen, … N.P.J. de Vries. (2013). Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen. De Levende Natuur, 114(6), 246–251.