In een vorige Zoogdier stond een kort bericht over overdag vliegende vleermuizen in het najaar. Afgelopen zomer, om precies te zijn op 24 juli, zag ik eveneens een vleermuis vliegen midden op de dag (12.30 uur). Het dier vloog langs het gebouw van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Arnhem (km-hok 40-12-44). Waarschijnlijk betrof het hier een dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus die bevangen was door de hitte en die op zoek was naar een koelere slaapplaats. Het dier vertoonde geen jaaggedrag. Overdag vliegende vleermuizen zijn dus niet beperkt tot het najaar. Voor beide waarnemingen wordt de temperatuur als mogelijke reden genoemd voor dit afwijkende gedrag.