Warme dagen nodigen vaak uit om ‘s avonds wat langer buiten te zijn en soms om actief naar zoogdieren te zoeken. Zo ook woensdag 4 juni jongstleden. Na het tellen van uitvliegende vleermuizen in Driebergen besluiten wij nog enkele plekken tussen de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn op baardvleermuizen af te zoeken. Het resultaat is mager, slechts enige dwergvleermuizen en een enkele rosse vleermuis laten zich horen. Het zijn van die momenten dat je meer verwacht, maar zelfs geen ree of vos verschijnt in ons blikveld. Doch vlak na het vertrek voor de thuisreis duikt er een bunzing Mustela putorius in het licht van de koplampen op. Verbaasd staart hij of zij in de lampen en loopt na een korte aarzeling schuin de weg op. Hij/zij hobbelt op de gebruikelijke bunzingmanier de weg af en de brug over, om vervolgens in de hoge oeverbegroeiing aan de overzijde van de Kromme Rijn te verdwijnen.