Op 11 Februari 1941 overleed te Amsterdam na langdurige ziekte ons medelid de heer J. Prins in den ouderdom van 29 jaren. Onze Vereeniging heeft daarmee een zeer begaafd amateur malacoloog verloren.