Op 29 September 1942 had ondergeteekende gelegenheid het opzuigen van diluviaal zand, benoodigd voor het leggen van een dijk om het Twiskegebied in Noord-Holland, bij te woren. Dit zand werd van een diepte van ongeveer 24 m, onder het ”veen op grootere diepte” vandaan, opgezogen uit de z.g. Zuidwestplas. Dit is een diepe plas, die aan de zuidzijde van het Twiskegebied, tusschen Oostzaan en Landsmeer, gelegen is.