De juridische adviseur van het Bestuur heeft de door de ledenvergadering van 28 Februari j.l. te Amsterdam aanvaarde beginselen omgewerkt en aangepast aan het usantiële, het Departement van Justitie geijkte schema. De oude vorm bleek diverse lacunes te hebben (regeling van de duur, einde lidmaatschap, bestuurstaak, geldmiddelen, statutenwijziging, ontbinding) en op enkele punten niet voldoende te zijn uitgewerkt (doel en middelen, stemming over personen). Verder kwamen er details in voor, die beter bij reglement uitgewerkt konden worden.