Wanneer men de molluskenfauna van een bepaald gebied wil onderzoeken, is het van belang, dat men een zoo uitgebreid mogelijk materiaal in handen krijgt. Dit bereikt men niet met het bijeengaren van wat het oog toevallig bespeurt. Om in de kortst mogelijke tijd een zo gunstig mogelijk resultaat te kunnen boeken, en ook de zeldzaamste soorten te bemachtigen, dient men zijn toevlucht tot technische hulpmiddelen te nemen. Men spreekt hier van verzameltechniek.