Bij het bestuderen of tekenen van kleine ronde schelpjes onder het microscoop of de binoculair, is het niet altijd gemakkelijk de voorwerpen in de gewenste stand te krijgen. Men kan hierbij plakmiddelen gebruiken, of andere substraten. Het eenvoudigst is het evenwel, zoals een der leden opmerkte, om zeer fijn zand als onderlaag te gebruiken. De schelpjes blijven hierin in alle gewenste standen staan en lopen minder kans op beschadiging.