Naar aanl. van hier en daar gerezen moeilijkheden bij de verzending van pakjes mollusken naar het buitenland, deelt het Hoofdbestuur der Posterijen in een brief dd.25.5.48 op desbetreffende vragen mede, dat krachtens de terzake bestaande bepalingen in het internationaal verkeer ”voorwerpen van natuurlijke historie” tegen het tarief van monsters zijn toegelaten. Sinds kort naar alle landen, incl. Duitsland. Geen uitvoervergunning vereist. Max.gewicht 500 gr.