Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren, Het plan hedenmiddag voor U een lezing te houden over fossiele inktvisschen komt voort uit de wensch U eens iets te laten zien van de prachtige verzameling fossielen, die het eigendom is van Teyler’s Stichting. Liever dan U beneden in ons Palaeontologisch Kabinet rond te leiden, heb ik hier boven een kleine collectie samengebracht, aan de hand waarvan ik U iets kan vertellen van hetgeen er over dit onderwerp tegenwoordig bekend is. Al beperk ik mij tot slechts éen klasse der weekdieren, de stof is zoo buitengemeen uitgebreid, dat ik slechts hier en daar een greep zal kunnen doen. Dat ik juist de Cephalopoda heb uitgekozen – een groen waarin ik zelf weinig heb gewerkt – vindt zijn oorzaak in het feit, dat ik onlangs, een kleine maar zeer belangwekkende groep van deze dieren voor onze catalogus gerevideerd heb, waardoor ik mij wat meer in deze klasse heb moeten verdiepen.