Bij de studie van de Nederlandsche molluskenfauna is kennis van de fauna der omliggende gebieden noodzakelijk. Het was tot dusver echter moeilijk zich op de hoogte te stellen van de molluskenfauna van Belgie, omdat een betrouwbare moderne samenvatting over dit onderwerp ontbrak. In deze le mte is nu, wat de land- en zoetwatermollusken betreft, door het hier aangekondigde eerbiedwaardige boek van Adam voorzien.