Dulce est desipere in loco, het is zoet om op zijn tijd dwaas te zijn. In dit wijsgerige vlak moet de kroniekschrijver van de Vereniging zich bevonden hebben, toen hij zijn indrukken vastlegde van een bijeenkomst van een populatie malacologen op de tweede Juli.