Sinds de verschijning van mijn gelijknamig artikeltje in het vorige Correspondentieblad zijn er in de discussie over de identiteit der raadselachtige soort weer enkele feiten naar voren gekomen en overwegingen te berde gebracht.