Op 23 April 1949 vond de annexatie plaats. Volgens mededeling van de Regering betrof het hier ”voorlopig, toegevoegde” gebieden. Een der leden was in de gelegenheid dezelfde dag nog, een dezer gebieden, het zg. Landdrostambt Elten, malacologisch te verkennen. Even buiten het dorp, in gras langs de weg naar Hochelten, vond hij enkele exemplaren van Clausilia bidentata (Ström).