De heer Neuteboom maakt opmerkzaam op het feit, dat deze soort op verschillende punten benoorden het Noordzeekanaal een algemene verschijning is. Langs de weg van Lammen naar Bakkum komt Pl. vorticulus in de sloten aan weerszijden van de weg algemeen voor, evenals in de Schulpvaart. Nog noordelijker werd de soort aangetroffen in de sloot aan de zuidzijde van het fietspad van de kapel bij Heilo naar Pakkum-Noord. Hier was zij, aldus de heer Neuteboom, reeds in 1935 waargenomen. Verder werd Pl. vorticulus gesignaleerd in slootjes aan weerszijden van het pad dat van af de Bleumerweg in Bakkum-Zuid naar het Noorden loopt. Van de in deze localiteiten voorkomende mollusken is, volgens de heer N., Pl. vorticulus steeds verreweg het talrijkst. Tot overeenkomstige conclusies ”komt de heer Aten in de omgeving van Zaandam.