Dit nieuwe deeltje van Danmarks Fauna is een grote aanwinst. Naast Steenberg’s Landsnegle (deselfde serie Bd. 10, 1911) zijn nu de zoetwatermollusken verschenen, geschreven door G. Mandahl – Barth, die, mede door zijn taak als Inspektor van Danmarks Akvarium in Charlattenlund, met waterdieren in hun natuurlijk milieu bij uitstek vertrouwd is. Hij heeft getracht zijn objecten, die door hun voorkomen in zoetwater reeds oecologisch samenhangen,ook biologisch als een eenheid te zien.Lang heeft hij aan het boek gewerkt,eerst aan het onderzoek zelf,later ook aan de beschrijvingen en tekeningen.Evenals in alle deeltjes van Danmarks Fauna is de tekst beknopt,en goed verdeeld in hoofd- en bijzaken.Behalve de schelpen van alle soorten zijn van alle families ook de radula’s en genitaalorganen afgebeeld.Ook is vrij veel aandacht besteed aan variëteiten en locale vormen.