Voorts troffen wij in het materiaal van Ritthem nog aan: vele Lepton spec., waarbij o.i. Lepton deltoideum Wood en L. depressum Nyst. Dan een Clathrusachtige (?) met 40 zwakke ribben op de laatste omgang. Een 50-tal van de fam. Condylocardiidae genus Condylocardia of Benthocardiella konden door gebrek aan voldoende moderne literatuur niet door ons tot op de soort gedetermineerd worden; ook deze waren van Ritthem.