Cravant sur Yvonne is een stil,landelijk dorpje in het hart van Frankrijk, ruim vier uur sporen ten Zuidoosten van Parijs. In de omstreken van dit vreedzame oord vond een veldgrauw krijger in 1941, al oorlog voorend, een nietig slakje, dat nog niet bekend was in de malacologische literatuur en dat later de doopnaam Truncatellina arcyensis Klemm 1943 (Arch. f. Moll. 75, p. 95-106) ontving.