Het Bestuur overweegt in September 1952 een excursie te doen houden per schip, hetzij op de Schelde van uit Bergen op Zoom, hetzij in het waddengebied van uit Den Helder, met het doel te dreggen en zandplaten of wadden te onderzoeken. Nadere mededelingen volgen.