De bodemfauna van een beukenbos zonder ondergroei op arme zandgrond bevat slechts weinig mollusken; zij spelen in deze gemeenschap geen rol van betekenis. Daarom kan hier met enkele opmerkingen over dit overigens belangrijke proefschrift worden volstaan.- Van de aangetroffen soorten: Arion subfuscus, A. intermedius, Limax tenellus en Hyalinia sp. (p. 107) werd alleen de eerstgenoemde geregeld in de monsters van 4 dm³ bodemmateriaal aangetroffen. Voor de malacoloog zijn de autoecologische gegevens over deze soort belangrijk. Gemiddeld komen in het bos ongeveer 14 exemplaren per m² voor, voornamelijk in het bladafval dat de bodem bedekt, maar toch ook in de daaronder liggende humuslaag en in het bovenste laagje van de minerale bodem (p. 97). De populatie van Arion subfuscus leed erg onder de strenge winter van 1946/7. Figuur 7 op p. 57 geeft een indruk van de omstandigheden van temperatuur en vochtigheid, die door de soort blijkbaar normaal verdragen worden.