In de zeer regenrijke eerste week van Augustus 1952 bezocht ik met Mejuffrouw Van der Blij het Mantinger bos om te trachten Acanthinula lamellata op te sporen.