Het Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) deelt mede, dat aanvragen voor subsidie voor het jaar 1954 tot 1 September 1953 kunnen worden ingediend bij: De Directeur der Nederlandse Organisatie Z.W.O., Lange Voorhout 60, Den Haag. Deze is bereid schriftelijk of na voorafgaand overleg mondeling inlichtingen te geven.