Ter attentie van de langs de kust wonende leden geven wij hier een opsomming van de data, waarop een hoge vloed verwacht wordt. Achter de datum staat het uur van de vloed, geldend voor Scheveningen. Zoals bekend valt dit tijdstip voor Vlissingen ruim een uur vroeger, voor Delfzijl evenredig later. De gegevens zijn ontleend aan de Getijdentabel 1953, uitgegeven door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te Den Haag.