Ook in 1953 organiseert de Volkshogeschool weer haar bekende ”Vacantieweken voor Natuurstudie”. Zij worden gehouden van 3 tot 10 Augustus, en van 17 tot 24 Augustus. Er staan aantrekkelijke excursies en interessante lezingen van bekende biologen en geologen op het program. Zo zal Prof. van Giffen spreken over: ”De oudste sporen van menselijke cultuur”, Dr. Bakker zal een lezing houden over: ”De ontwikkeling van een plantengemeenschap in Nieuwe gebieden”; Dr. Mörzer Bruins over: ”Het ingrijpen van de mens in de natuur en zijn gevolgen”; B. Speek over: ”Het fotograferen van vogels”, enz. De kosten van een vacantieweek bedragen ƒ 25,- alles inbegrepen. Een prospectus wordt gaarne toegezonden. Men wende zich tot het hierboven genoemde adres.