In de Nederlandse zeegaten en langs de Nederlandse kust staan fossielhoudende afzettingen aan erosie bloot, waardoor fossiele mollusken op de Nederlandse stranden aanspoelen. De stratigrafische herkomst van deze fossielen kan nooit met absolute zekerheid worden vastgesteld, integendeel slechts door indirecte methoden worden benaderd. – Toch is de studie van deze mollusken, waarvan in de loop der laatste decenniën een groot materiaal in openbhre en particuliere verzamelingen is bijeengebracht, van wetenschappelijk belang, in de eerste plaats voor de systematiek en de kennis van de geografische verspreiding der tertiaire en kwartaire mollusken.De neozoische lagen in de ondergrond,waaruit 'deze mollusken afkomstig zijn, zijn immers in ons land overigens slechts uit boringen bekend.Het materiaal van de schelpenzuigers en van het strand bevat echter vele soorten in uitgebreidere series dan boringen tot dusver hebben bovengebracht,terwijl een groot aantal tertiaire mollusken uit Nederland alleen van het strand- en/of zuigermateriaal bekend is.. Hieronder zijn zelfs twee soorten, Amauropsis zelandica BLOKLANDER en Glibertia prosperi VAN DER MEULEN, die men alleen als geremanieerde fossielen uit de Westerschelde kent.