Op een van de contactavonden van de Haagse leden werd ik door de Heer van Haren attent gemaakt op een unieke vindplaats van fossiele mollusken, namelijk de in aanbouw zijnde Boudewijnsluis bij Antwerpen. Door een tweetal bezoeken aan dit enorme werk ben ik in staat een oppervlakkige indruk te geven wat en onder welke omstandigheden aldaar verzameld kan worden.