Door het uitzonderlijke weer dat we deze Octobermaand mochten beleven, is het strandbeeld heel anders dan ik het tot nu toe kende. De wind komt dagelijks uit Z. of Z.O. richting, dus is onmerkbaar; daardoor ontstond een strand glad als een parketvloer en de zee als een spiegel. Daardoor is er tevens slechts weinig te bespeuren van een vloedlijn. De gewone mollusken, de wieren en de varia die steeds die lijn aangeven, zijn teruggebracht tot een ijle, smalle strook van jeugdige schelpen hoofdzakelijk van Cardium, Mytilus, Paphia (ook jeugdvormen), enkele Spisula ’s en ........ nu komt het doel van dit berichtje, een zeer groot getal boormossels. Zij vormen de vloedlijn. Het viel mij op dat Barnea candida overheerste. En, omdat het eigenlijk; Petricola had moeten zijn, heb ik van paal 51 – 52 (Zoutelande), dat is 200 meter vloedlijn, alles verzameld wat daar lag aan boormossels. Het resultaat is het volgende: 1. Zirfaea crispata L., 86 exemplaren 2. Barnea candida L., 242 exemplaren. 3. Petricola pholadiformis Lam., 184 exemplaren.