Aan de N.P.C. van 29 Aug. 1953 ontlenen wij het volgende bericht: Kannibalen uit Afrika zijn naar de eilanden van de Pacific overgebracht. Deze kannibalen zijn niets anders dan vleesetende slakken, Gonaxis kibweziensis genaamd, de natuurlijke vijand van Achatina fulica, de gemiddeld 10 cm lange Afrikaanse reuzenslak, die de Japanners indertijd in de Pacific-oorlog (voor de voedselvoorziening) hebben ingevoerd. Haar helaas blijkt laatstgenoemd dier voor de landbouw een enorme plaag te zijn;vandaar de bestrijding met de geimporteerde kannibalen. Wat het resultaat hiervan zal zijn, moet nog worden afgewacht, maar voorlopig kunnen wij met Yoshio Kondo, de slakkendeskundige van het Bishop Museum te Honolulu zeggen, dat de kannibalen de Achatina-bevolking reeds voor een vijfde hebben verslonden (Sc. N.L., Vol. 64 1953)