Het Hoofdbestuur van de Koninklijke Natuur-Historische Vereniging verzoekt ons de volgende mededeling te willen opnemen, waaraan wij gaarne gehoor geven: