In dit critische overzicht van alles wat in ons land aan fossiele Clausiliidae is gevonden, worden zeven soorten besproken, waarvan er twee niet meer recent in ons land voorkomen. Dit zijn Clausilia plicatula, merkwaardig genoeg in een holocene afzetting bij Deventer gevonden, en Cl. pumila, die met twijfel uit het laatste interglaciaal bij Velsen vermeld wordt. De exemplaren uit een boring bij Diemerbrug, die Lorié destijds als Cl. pliocenica determineerde, wijken te sterk van het holotype van die soort af om er deze naam voor te kunnen handhaven. Anderzijds zijn deze onze enige tertiaire Clausiliidae te incompleet om tot op de soort gedetermineerd te worden.