Op 1 Juli 1954 zal het 20 jaar geleden zijn, dat door een klein aantal malacologen de vereniging werd opgericht. Het bestuur heeft gemeend hij dit jubileum geen feestelijkheden te moeten organiseren om over vijf jaar bij de volgende gelegenheid wat meer financiële armslag te hebben.