Vele leden zullen zich afgevraagd hebben, wat de bronnen van de pers geweest zijn voor wat betreft de verschillende artikelen in de dagbladen. Dit is als volgt in zijn werk gegaan, Een journaliste van het A. N. P. heeft voorzitter en secretaris een interview aangaande de Vereniging afgenomen. Haar artikel is door veel dagbladen verkort, door andere volledig opgenomen. Enige tijd later had nog een journalist van ”Het Binnenhof” een onderhoud met de secretaris.