De secretaris van de Stichting Biologia Maritima verzoekt ons de aandacht te vestigen op het jaarlijks congres van deze stichting, dat op 3 October a.s. gehouden zal worden in de aula van de H. B. S. aan de Nieuwe Duinweg te Den Haag, Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Uit het ons toegezonden programma stippen wij aan: opening van het congres op bondag 3 October om 10 uur Onderlinge gedachtenwisseling over het houden van en het bijbehorende veldwerk, In de zaal zullen stands worden ingericht voor microscopie, verzamelen en prepareren, technische a uariumnieuwtjes, techniek van het zee-a uarium, biologische preparaten, literatuur en voorbeelden van zeea. uaria. Deskundigen, bij de stands aanwezig, zullen graag alle vragen beantwoorden op hun gebied, Van 12.30 – 1*30 middagpauze èn gelegenheid het raeegebrachte lunchpakket te verorberen» Buffet aanwezige x5m 2.00 n,m.