De Heer H. C. Wesseling, Lies 57, Terschelling, schrijft ons, dat hij in October en November van dit jaar een groot aantal losse kleppen van Dosinia exoleta (L.) op het Noordzeestrand van Terschelling kon verzamelen. Het waren de volgende aantallen: 1-X-1954 8/2 ex. tussen paal 18 en 20 9-X-1954 12/2 ex. tussen paal 11 en 13 27-X-1954 12/2 ex. tussen paal 12 en 13 28-X-1954 7/2 ex. tussen paal 10 en 11 30-X-1954 7/2 ex. tussen paal 14 en 16 4-XI-1954 39/2 ex. tussen paal 12 en 16