In het algemeen kan men zeggen, dat de vakgeologen een bijzondere voorkeur aan de dag hebben gelegd voor oude afzettingen. De jongere afzettingen stonden zeer weinig in de belangstelling en de aandacht, die er momenteel aan besteed wordt, is nog maar van zeer recente datum.