Bij het raadplegen van malacologische tijdschriftenseries kan men, verdwaald tussen streng wetenschappelijke publicaties, soms plotseling een ontboezeming van een enthousiaste verzamelaar aantreffen, die in iedere veldbioloog herinneringen oproept aan eigen bijzondere ervaringen, waarvoor de Engelsen het zo prachtig typerende woordje ”thrill” hebben uitgevonden.