De secretaris ontving verdere berichten over Turritella en Astropecten irregularis. De heer C. Schipper te Den Helder schreef hem het volgende; ”Sinds acht maanden peuter ik elke kamster open die ik op de Helderse kotters en botters vind. Hierdoor vond ik de volgende mollusken: Turritella communis, een exemplaar van 35 mm; de top van de schelp stak door een arm van de kamster heen, de lengte van de arm was nauwelijks groter dan die van de penhoren zelf. Bovendien zat in dezelfde kamster nog een Natica poliana alderi van 8 mm lengte. De ”vijfhoek” lag tussen tientallen soortgenoten in de puf, zodat van een ”preparaatje” maken wel geen sprake zal zijn. Turritella s van kleinere afmetingen heb ik herhaaldelijk in kamsterren aangetroffen.