In overleg met ons medelid J. P. van Niel op Sumatra, ben ik bezig aan de samenstelling van een lijst met namen en vindplaatsen van de in dit eiland levende land- en zoetwatermollusken. Als grondslag hiervoor dienen: 1. het materiaal door de Heer van Niel in de laatste jaren bijeengehracht, 2. de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam, 3. die van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, 4. die van het Museum Zoologicum Bogoriense te Bogor en 5. de opgaven uit de literatuur.