Toen ik op 17 augustus 1956 te West-Terschelling voet aan wal zette om mijn vacantie te Hoorn te gaan doorbrengen, had ik in mijn koffer een drukproef van het artikel dat Mevr. Van der Feen-Van Benthem Jutting in het septembernummer van Basteria aan de nietmariene mollusken van onze Waddeneilanden wijdt. Dit is een belangrijke publicatie, waarin niet alleen alle vroegere opgaven zijn' verwerkt, maar tevens eindelijk de resultaten bekend worden gemaakt van een inventarisatie, die in opdracht van Staatsbosbeheer in de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog van deze molluskenfauna is gemaakt. 'Vooral wat Texel en Terschelling betreft, 'is deze inventarisatie zeer grondig geweest en ik wist dus wat ik op dit gebied kon verwachten.