Verdun. – Wegens het bedrijven ven slakkenjacht zonder vergunning is door een veldwachter uit de omstreken van Verdun een boete van tienduizend oude franken opgelegd aan zes marechaussees. De veldwachter had hen op heterdaad betrapt terwijl zij bezig waren struikgewas grondig te onderzoeken. ”Uw kaart”, sommeerde de veldwachter. ”Welke kaart?”. De veldwachter herinnerde er aan, dat de slakken het eigendom zijn van de gemeente en dat men, om ze te mogen verzamelen, een vergunning van de burgemeester moest hebben. Dc marechaussees wisten dat niet. Maar ieder wordt geacht de wet te kennen. Zij hebben er zich bij neergelegd en de ,boete betaald.