Naar aanleiding van het artikel van A.C. van Bruggen ”Malacologiseren in en rond Port Elisabeth” in Correspondentieblad No. 93 p. 950 (maart 1961) kan het van belang zijn twee artikelen in herinnering te brengen, die betrekking hebben op europese mollusken als emigranten. Enige zeer interessante punten zullen na bestudering duidelijk worden. De artikelen zijn respectievelijk: B.C. Cotton, 1954, Catalogue of introduced snails and slugs in Australia, Records of the South Australian Museum, 6 may 1954 en H.E. Quick 1952, Emigrant British snails, Proc. of the Malacological Society of London, 1952. Mr. Quick is oen.welbekend specialist vóór land- en zoetwatcrmolluskon. Mr. Cotton is meer gespecialiseerd in zeescholpen. Ir. Cotton's lijst is de volgende en bevat een aantal soorten welke niet door Mr. Quick genoemd worden, welke laatste inplaats daarvan oen aantal soorten noemt welke niet door Cotton zijn opgenomen.