Het is al weer enkele jaren geleden dat ik via de nodige omwegen in het bezit kwam van een overdruk uit ”HESHIMA”, the Housemagazine of the Shell Co of East Africa Ltd., waarin de heer Lloyd Edwards een geestdriftig verhaal over het verzamelen van kauries geschreven had. En aangezien mr. Edwards verlangend bleek te zijn naar korrespondentie- en ruiladressen in het buitenland, staken we met enkele leden van .de Haagse K.G. de koppen bij elkaar, komponeerden een Engelse brief- en stuurden die naar het adres in Nairobi, dat onder het betreffende artikeltje vermeld stond.