Toon ik met de trein in Zevenaar aankwam, vond ik de meeste deelnemers reeds op het Stationsplein verenigd, t.w. de heer en mevrouw van der Feen, de heer en mevrouw Roding, de heren Butot, Borghorst, van Regteren Altena, Teenstra en onze leider en gastheer Frentrop. Met een viertal auto’s begaven wij ons, in afwijking van het programma, allereerst naar het verblijf van de heer Frentrop, waar wij onthaald werden op brood en koffie. Hierbij bleken ons twee dingen, namelijk ten eerste dat het schrikbeeld van lange- tochten per fiets in weer en wind gelukkig als sneeuw voor de zon verdween doordat wij'gedurende het weekend van de auto's gébruik konden maken, en ten tweede dat wij onze meegebrachte boterhammen gevoegelijk thuis hadden kunnen laten. Intussen was nog de heer Schuitema'gearriveerd, zodat het gezelschap thans compleet was. Tijdens de maaltijd werd ons, aan de hand van een kaart, het een en ander verteld over fauna en flora van dé Liemers. Ook konden wij nog een vluchtige blik werpen in de collectie van Prentrop, die in een viertal prachtige ladenkaston was ondergebracht. : •