Art. 1) De Nederlandse Malacologische Vereniging kent, ten aanzien van haar financiën, naast de Gewone Dienst waarin de normale jaarlijkse financiële exploitatie is ondergebracht, een Kapitaalsdienst.