Wellicht zijn er nog andere leden, die bereid gevonden kunnen worden vindplaatsgegevens enz. van fossielen in de nabuurlanden te publiceren, zodat ook andore N.M.V.-ers hiervan eventueel profijt kunnen trekken en zo mogelijk kan worden overgegaan tot het opzetten van een vindplaatsenkartotheek.