Het XIe Internationale Genetisch Congres zal gehouden worden te ’s-Gravenhage van 2 t/m 10 september 1963. Het secretariaat van het Congres is gevestigd: de Monchyplein 14 te ’s-Gravenhage.