Art. 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Malacologische Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. De vereniging is opgericht 1 juli 1934.